Yrkesstolthet Ærlighet Orden Samhold Stabilitet Engasjement
VÅRT
PRODUKTUTVALG

Offshore Container

Containere og skidder for offshorebruk.
Størrelser og kapasiteter tilpasses kundens behov. Design, dimensjonering, sertifisering og bygging besørges av oss. 

Pneumatisk transport

Pneumatisk sender for "dens phase"-transport.​
-driftssikker
-lav slitasje
-standardkomponenter

Kan kompletteres med:
-silo
-storsekkekutter
-slitebend
-støvfilter

Løfteåk

Løfteåk, spredebommer og annet tilpasset løfteutstyr.
Utstyret følger kravene i Maskindirektivet, DNV og/eller Norsok alt etter bruksområde.
Vi besørger design, beregninger, bygging, montering og testing.

Fluidiserende silo

Siloer med fluidiserende silobunn gir lavere byggehøyde, utnytter arealet til et større silovolum og garanterer massestrømning.
Siloene tilpasses kundens krav og behov.
Kan leveres komplett med:
 - filter
 - nivåmåling
 - nivåvakter
 - ventiler
 - rekkverk og leidere.

Trykktanker

CE-sertifiserte, PED, trykktanker etter NS-EN 13445.
Vi foretar all design, beregninger, bygging, montering og testing internt.

Storsekkutter

Sirkulær eller kvadratisk.
Som standard har den knivkryss, støvmembran, sekkestoppere, bein og flenset utløp.
Opsjoner :​
 - Fluidiserende punkter for sikrere tømming.
 - Ventilasjonskappe for å redusere støving til et minimum.
 - Roterende utmaterventil.
Kontakt oss
Vardheivegen 66,
4340 Bryne
+47 51 77 03 00
Følg oss på: