DET VI ER

Om Oss

Maskinering & Sveiseservice ble startet i 1996, og er spesialisert på produksjon av komplekse produkter til høyteknologiske kunder.

Med en kombinasjon av dyktige fagfolk og avansert produksjon, kan vi levere skreddersydde løsninger til ulike prosjekter innen offshore og landbasert industri.
Vi har kapasitet til å utføre all bearbeiding, fra råvare til ferdig til produkt, innomhus.

Maskinering & Sveiseservice er en komplett samarbeidspartner. Vi gjør produksjonsmessige tilpasninger, i overenstemmelse med kunde, for å levere et best mulig produkt til kunden. Vi søker alltid å bruke de mest effektive produksjonsmetodene, tidsmessig og kostnadsmessig. Basert på tegninger og spesifikasjoner kan vi designe, konstruere, produsere, montere, teste og ferdigstille komplette løsninger.

Fabrikken vår på Bryne har et gulvareal på 5800 kvadratmeter og en løftekapasitet på 26 tonn. Her har vi også avansert utstyr for maskinering, platearbeid, valsing og sveising av alt fra mindre komponenter til større konstruksjoner.
Med alt under samme tak kan vi redusere våre kunders bruk av leverandører og effektivisere dokumentasjonsprosessen..
Våre ansatte har solid utdanning fra enten høyskole eller fagskole. De fleste operatører har fagbrev som platearbeider, sveiser eller maskinarbeider. Med en stab der flere har opptil 40 års erfaring fra bransjen, har Maskinering & Sveiseservice opparbeidet bred samlet kompetanse innen ulike fagfelt og arbeidsområder.
Lærlingordningen ser vi som viktig for fremtidig rekruttering, og vi tar årlig inn nye lærlinger.

 
om_oss_underside

Politikk


Ærlighet, orden, samhold, stabilitet og engasjement er våre viktigste verdier. 

Vår visjon er at vi skal gjøre hver og en god, bidra til økt yrkesstolthet, og gjøre alle i Maskinering & Sveiseservice stolte. Vi skal arbeide for å skape lønnsomme arbeidsplasser slik at vi kan utvikle og investere for framtiden, for å skape en bedrift som er bærekraftig.
Vi er stolte av å kunne bidra med å skape tillit, for å innfri våre kundes krav og ønsker.

Vi skal med våre verdier og visjon skape bærekraftige arbeidsplasser med hensyn på indre og ytre miljø. 
Maskinering & Sveiseservice forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt Kvalitets og HMS system.

Vi skal strekke oss til det ytterste for å oppfylle alle våre interessenters krav, behov og forventinger. Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk. 

Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre leverandører.

Vi har «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker. 

Maskinering & Sveiseservice skal være en bedrift hvor de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø, som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer.

Helse, Miljø og Sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter. Dette skal vi oppnå gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko.

Maskinering & Sveiseservice forplikter seg til kontinuerlig å forbedre miljøsystemet og forebygge forurensing. Vi skal begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter.

Hovedmål


Vårt overordnede mål er 100 % kundetilfredshet. 

Vi skal:
- levere til avtalt pris, tid og kvalitet.
- være fleksible, men samtidig ha klare krav til lønnsomhet. 
- ha null skader og ulykker.
- redusere våre avvikskostnader til et minimum


SERTIFIKATER     (Klikk for å vise)
CE-leveranser NS-EN 1090 FPC 

CE-leveranser NS-EN 1090 sveis 

Kvalitet ISO 9001

HMS OHSAS 18001

Miljø ISO 14001

Sveis EN 3834
-2


REGISTRERINGER     (Klikk for å vise)
Achilles

TransQ

StartBANK